Licencja Graterlia OS

Zaczęty przez tux, 14 Sierpień 2016, 20:11:26

« poprzedni - następny »
Do dołu

tux

14 Sierpień 2016, 20:11:26 Ostatnia edycja: 15 Styczeń 2018, 00:27:37 by tux
Graterlia OS
 Copyright (C) 2012-2018
 -----------------------
Niniejsze oprogramowanie jest wolnym oprogramowaniem; możesz je rozprowadzać
 dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
 wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2.
Niniejsze oprogramowanie rozpowszechniane jest z nadzieją, iż będzie ono
 użyteczne - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji
 PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
 W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.
Graterlia OS jest udostępniany na zasadach Licencji Publicznej GNU według
 wersji 2, jednak należy pamiętać, iż w skład Graterlia OS (tak jak w każdej
 dystrybucji Linux) wchodzą pliki/pakiety rozpowszechniane według innych
 licencji Open Source (wyjątek stanowią niektóre pakiety sterowników dostarczane
 na licencji danego producenta/twórcy sprzętu/sterownika). Należy o tym pamiętać,
 ponieważ może to mieć znaczenie w specyficznych zastosowaniach.
Graterlia OS opiera się na ogólnodostępnych kodach źródłowych Open Source.
 Przy tworzeniu Graterlia OS wykorzystano również poniższe projekty Open Source:
    - OpenEmbedded (http://www.openembedded.org);
    - OpenVUPlus (http://code.vuplus.com);
    - OpenPLi (https://github.com/openpli);
    - OpenATV (https://github.com/oe-alliance/);
    - STLinux (http://archive.stlinux.com);
    - OpenDuckBox (https://github.com/Duckbox-Developers);
    - Freebox.
 Tam gdzie było to koniecznie wykorzystano zamknięte i publicznie dostępne
 sterowniki producenta.
Poszczególne pakiety mogą posiadać odrębną licencję o czym należy pamiętać.
 Wszystkim, których praca została wykorzystana, dziękujemy za jej wykonanie i
 publiczne udostępnienie. Bez Was nie mogłaby powstać Graterlia OS.
Oficjalną stroną Graterlia OS jest: http://graterlia.xunil.pl
 Oficjalne wsparcie dostępne jest na forum: http://forum.xunil.pl
 ---
Co to jest Graterlia OS
 -----------------------
 Graterlia OS (Operating System) to Mini Dystrybucja Linux dla tunerów DVBx.
 Graterlia OS nie jest łatwy w obsłudze (terminal Twoim przyjacielem).
 Pamiętaj że Graterlia OS powstaje według konkretnych założeń, jakie przyjął autor
 projektu. Jeżeli nie rozumiesz ich lub nie są one dla Ciebie do zaakceptowania -
 proszę, nie instaluj Graterlia OS. Zaoszczędzi to kłopotów zarówno Tobie jak i
 autorowi projektu. Założenia Graterlia OS są takie, jakie są. Graterlia OS nie
 była, nie jest i nigdy nie będzie jak każdy inny soft. Jest inna i taka
 pozostanie.
 ---
Każda osoba modyfikująca/dodająca cokolwiek w Graterlia OS oraz udostępniająca
 publicznie te modyfikacje/dodatki/cokolwiek zobowiązana jest do:
    - zachowania warunków licencji;
    - poinformowania nas o tym fakcie w formie e-maila wysłanego na
      adres gossource(at)xunil.pl;
    - udostępnienia całej modyfikacji oraz jej kodu źródłowego do dalszego
      wykorzystania na użytek Graterlia OS;
    - wysłania wszystkich danych (opis modyfikacji, pliki, itp) na adres
      e-mail gossource(at)xunil.pl w temacie wiadomości umieszczając [GOS];
    - zapewnienia, że dana modyfikacja/dodatek/cokolwiek jest w 100%
      kompatybilne z Graterlia OS na dzień publikacji kodu źródłowego;
Zabrania się wykorzystywania Graterlia OS do celów komercyjnych bez uzyskania
 na to zgody. W szczególności zabrania się handlu urządzeniami zgodnymi z
 Graterlia OS z preinstalowaną wersją Grateria OS.
 Jeżeli kupiłeś tuner z preinstalowanym oprogramowaniem Grateria OS i nie ma
 pewności czy sprzedwca nie złamał licencji - napisz do nas e-mail na adres:
 graterlia(at)xunil.pl
Zabrania się tworzenia własnych wersji Graterlia OS bez poinformowania o tym,
 iż nie jest to oficjalna wersja Graterlia OS. Informacja o tym musi być
 zamieszczona w widocznym miejscu, tak aby każdy nie miał wątpliwości, iż nie
 jest to oficjalna wersja Graterlia OS zamieszczona na stronie WWW Grateria OS.
Poszczególne komponenty Graterlia OS (w szczególności dodatki) mogą być
 dystrybuowane w repozytorium na podstawie odrębnych licencji o ile:
    - działają one w Graterlia OS;
    - licencja komponentu nie zabrania tego.
 W takim przypadku informacja o tym będzie zawarta w danym komponencie.
 Zastrzeżenie to jednak nie dotyczy komponentów napisanych wyłącznie dla
 Graterlia OS.
Każdy pakiet dostępny w repozytorium musi zawierać informacje kto jest autorem
 danego pakietu lub plików wchodzących w jego skład.
 Jeżeli pliki wchodzące w skald pakietu są zmodyfikowane przez osoby trzecie
 każda taka zmiana musi być odnotowana w pliku dołączonym do pakietu oraz musi
 być wyraźnie zaznaczone jakie jest źródło będące podstawą modyfikacji oraz
 kto jest autorem wersji źródłowej.
 ---
Oficjalne wsparcie Graterlia OS dostępne pod adresem http://forum.xunil.pl
 dotyczy wyłącznie Graterlia OS oraz pakietów z repozytorium Graterlia OS.
 Twórcy Graterlia OS nie udzielają jakiegokolwiek wsparcia w przypadku:
    - instalacji pakietów/plików spoza repozytorium Graterlia OS;
    - ingerencji w pliki, które są częścią pakietów dostępnych
      w repozytorium Graterlia OS (nie dotyczy to plików konfiguracyjnych);
 ---
Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki
 wykorzystywania tego oprogramowania.
 Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie
 tego oprogramowania niezgodnie z prawem danego kraju, w którym jest użytkowane.
 Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za oglądanie telewizji
 płatnej bez uiszczenia stosownych opłat.
 ---
Pełna wersja Powszechnej Licencji GNU v2 znajduje się tutaj:
    https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 Tutaj znajduje się nieoficjalne tłumaczenie na język polski:
    http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html
Graterlia OS
VU+ Duo2 (użytkowo), VU+ Zero (devel)

Do góry